Dečje radosti

Ja znam da mnogi te vole

i znam da mir ogroman pružaš.

Samo ne znam koliko lјudi

može da čuje šaputanje tvoje.

 

Ti si svedok starih bajki,

svedok vremena kojih više nema.

Pun nekih tajni ispod tvoje krošnje

u kojoj i poneka moja tajna drema.

 

Kada sklopim ruke oko tvoga stabla

u duši osetim olakšanje.

Oči kad sklopim, čujem te, hraste,

i nemo slušam tvoje tajne.

 

Umoran si, a tako ponosan,

lepotom svojom prkosiš životu.

Gord si i snažan ma šta da ti čine,

i želim ti, prijatelјu, da doživiš stotu!

Tijana Gagić 6.1