RAČUNSKE OPERACIJE - ODUZIMANJE DO 75

RAČUNANJE U GLAVI - BRZO I EFIKASNO

  
NAPIŠI TAČAN REZULTAT!