PROJEKTNA NASTAVA U 5. RAZREDU - PROJEKTNA NASTAVA U 5. RAZREDU
 


skola@samubps.edu.rs
   
.
.

BALASSI INTÉZET


BETHLEN GÁBOR ALAP


OPŠTINA BEČEJ
ÓBECSE KÖZSÉG


POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, UPRAVU I NACIONALNE ZAJEDNICE


ČEPOM DO OSMEHA 

15.06.
2018.
PROJEKTNA NASTAVA U 5. RAZREDU NAZAD


Učenici petog razreda od školske 2017/2018. godine imaju tri nova predmeta, među njima je i Informatika i računarstvo. Ovaj predmet učenici imaju jedan čas nedeljno. Poslednja nastavna tema iz ovog predmeta je Projektna nastava.

Učenici petog razreda iz naše škole sa svojim vršnjacima iz cele Srbije, prvi put se susreću sa ovakvim načinom rada i učenja. Njihov nastavnik, Arpaš Atila, već mesecima je pre početka realizacije ove faze, tragao i pripremao se za ovu novinu. U tome su mu pomogli stručna literatura, razni vebinari, stručni skupovi i naravno Google, koji „sve“ zna.

Kompletna projektna nastava se odvijala u 7 faza.

1. faza: Teme

Kod projektne nastave veoma je bitno dobro izabrati temu, koju će učenici raditi. Nastavnik je odlučio da teme budu one koje su učenici učili tokom školske godine iz dotičnog predmeta. Na taj način formirane su sledeće teme:

- Računarski delovi;

- Formatiranje teksta;

- Stari predmeti u Bačkom Petrovom Selu;

- Skraćivanje razlomaka (programiranje).

Deca su raspoređena u grupe na osnovu njihovog zalaganja i učinka. Na osnovu pozitivnih učeničkih sposobnosti deca su stavljena u odgovarajuću grupu.

2. faza: Ishodi

Posle formiranja grupa, nastavnik je saopštio grupama šta se očekuje od njih na kraju projekta. Po temama je to izgledalo ovako:

- Formatiranje teksta: učenici treba da budu sposobni da primene određeno formatiranje nad ukucanim tekstom, koje nisu učili tokom redovnih časova. Te novine treba pokazati i ostalim učenicima. Ovu temu su dobili učenici koji su na osnovnom nivou.

- Računarski delovi: učenici treba preko interneta da pronađu one računarske delove, komponente, uređaje... o kojima se nije govorilo na časovima. Tokom prezentacije treba da istaknu za šta se koristi taj uređaj, kako izgleda, koja je cena i slično. Ovu temu su dobili učenici srednjeg nivoa.

- Stari predmeti: na kraju projekta učenici treba da pokažu neke stare predmete iz sela, koji se više ne koriste ili se retko koriste. O tim predmetima treba da pokupe informacije iz njihovog okruženja (babe, dede, komšije, rođaka) i da arhiviraju te predmete. Ovu temu su dobili učenici srednjeg/naprednog nivoa.

- Najbolji učenici su izabrani za najsloženiju temu: za programiranje. Ovi učenici, koju su se istakli tokom pisanja raznih programa, do kraja projekta trebalo je da napišu program za skraćivanje bilo kog (osim nesvodljivog) razlomka.

3. faza: Planiranje rada

Kada su učenici čuli ishode, oni su krenuli da planiraju ceo tok projekta. Odredili su koordinatore po grupama.

4. faza: Prikupljanje potrebnih informacija

Rad se odvijao u digitalnoj učionici. Za dobijanje potrebnih informacija korišćen je internet. Najviše se to koristilo kod računarskih delova. Učenici, koji su izabrani za uređenje teksta, sada su morali prvo da kucaju dobijeni tekst.

Kod programera rad je započet sa matematičkim pripremama. Za skraćivanje razlomaka prikazana su dva modela. Teorijsko znanje trebalo je pretvoriti u programske redove. U tu svrhu, korišćeno je online okruženje u skratch-u. Za stare predmete bilo je potrebno izaći na teren. Deca su posle nastave otišla kod svojih poznanika i skupila podatke. Zabeležila su ono što su čula i preko mobilnih telefona fotografisala ono što su videla.

5. faza: Obrada podataka

Ova faza je bila najteža, a ujedno i najduža. U ovoj fazi je trebalo najviše motivisati učenike. Slike, informacije trebalo je ugraditi u prezentaciju. Programeri su prvo rešili problem kako pronaći nzd (najveći zajednički delilac). Preko test-primera proveravali su da li njihov program dobro funkcioniše. Formatiranje teksta je išlo uz objašnjenja nastavnika, jer, pored osnovnih, učenici su naučili i neke dodatne načine uređivanja, ulepšavanja teksta.

6. faza: Finaliziranje zadataka

U ovoj fazi učenici su još jednom sve pregledali, proverili svoje radove. Kod prezentacije sada su ugrađene i neke dodatne tehnike: formatiranje teksta, slika, prelazi, dizajn itd… Programeri posle pronalaženje nzd-a u ovoj fazi dogradili su učitavanja početnog razlomka, skraćivanje, na kraju i ispisivanje potrebnih podataka. Trebalo je još nacrtati neke određene elemente za pozadinu.

7. faza: Prezentacija radova

Došao je poslednji čas. Grupe su prikazale svoje radove, prezentacije, programe ostalim učenicima. Posle prikaza radova došlo je do analize. Ovde je nastavnik istakao i pozitivne produkte projekata, kao i one greške koje su najčešće pravljene i odmah i dao savet kako te greške ne praviti ubuduće. Učenici su dobili ocene. Jednu ocenu za aktivnost i jednu za svoj rad. Za aktivnost se ocenjivalo zalaganje svakog učenika, od početka do kraja projekta.

Učenicima, a i nastavniku, je to bilo jedno veliko iskustvo. Kao i kod učenika, i sam nastavnik primetio je neke greške, koje će sledeće godine sigurno ispraviti. Učenici su bili zadovoljni ovakvim načinom rada. Zalaganje učenika je bilo na visokom nivou. Aktivnosti učenika se najbolje vide na priloženom video-snimku. U većini slučajeva deca toliko su bila zauzeta svojim zadacima, da na kameru nisu obraćala pažnju, jer je nisu ni primetila. Posle prezentacije radova skoro svaka grupa je bila zadovoljna svojim radom.

 

Nastavni plan i program postavlja sledeće ishode za ovu oblast:

– da učenik sarađuje sa ostalim članovima grupe u odabiru teme, prikupljanju i obradi materijala u vezi sa temom, formulacijom i predstavljanjem rezultata i zaključaka;

– da učenik bira i primenjuje tehnike i alate u skladu sa fazama realizacije projekta;

– da učenik navede korake i opiše postupak rešavanja projektnog zadatka;

– da učenik vrednuje svoju ulogu u grupi pri izradi projektnog zadatka i aktivnosti za koje je bio zadužen;

– da učenik postavi rezultat svog rada na internet, radi deljenja sa drugima, uz pomoć nastavnika.

 

Analizom ovih ishoda na kraju projekta možemo utvrditi da su u velikoj meri ostvareni. Po proceni nastavnika vrednovanje od strane učenika je onaj segment, koji malo zaostaje. To će se ispraviti sledeće godine.

U poslednje vreme mnogo se priča o projektnoj nastavi, kao o novom načinom učenja i kao o novom predmetu od sledeće školske godine. Ovaj rad u petom razredu predstavlja inovaciju u našoj školi. Da bi svi nastavnici imali uvid u te novine napravljena je prezentacija najboljih projektnih radova. Prikaz tih radova je bio 15. juna 2018. godine u informatičkom kabinetu.

Program je bio sledeći:

PROGRAM:

8.00 – UVOD O IZABRANIM PROJEKTIMA (Arpaš Atila, nastavnik informatike)

8.05 – Program za skraćivanje razlomaka (Tamara Dudić, Simić Jevdokija – 5.1)

8.10 – Stari predmeti (Aleksandra Gavrić, Adriana Janković, Milica Ilić – 5.1 )

8.15 – Tehnička pauza

8.20 – Program za skraćivanje razlomaka / Tört egyszerűsítése (Ferčik Judit, Hamar Viktor – 5.2)

8.25 – Stari predmeti / Régen használt tárgyak (Etveš Ema, Erdelji Silvija – 5.2)

8.30 – Stari predmeti / Régen használt tárgyak (Kiš Anet, Varga Danijela, Hegediš Klaudija – 5.3)

8.35 – Stari predmeti / Régen használt tárgyak (Bakša Biborka, Fekete Emeše, Muhi Kornelija– 5.4)

Na prezentaciji je prisustvovalo 30 nastavnika. Svi su pozitivno ocenili ono što je prikazano. U okviru stručnog usavršavanja unutar ustanove nastavak za ovu temu će biti 27. juna na nastavničkom veću, kada će nastavnik Arpaš Atila prezentovati projektnu nastavu, kao i iskustvo koje je on stekao tokom ovih mesec dana rada.
 

ELEKTRIČNA ENERGIJA
BROJ SLIKA: 836
BROJ PREGLEDA: 223708
BROJ POSETIOCA: 152045

OOO
UNESITE TRAŽENI POJAM:


JANUAR/ 2019
PUSČPSN
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
PISMENE PROVERE
   21-01-2019
   82   (MATEMATIKA)
KONTROLNI ZADATAK


   23-01-2019
   71   (SRPSKI JEZIK)
KONTROLNI ZADATAK

   23-01-2019
   82   (SRPSKI JEZIK)
KONTROLNI ZADATAKDanas je 17.01.2019.

 Sledeći učenici slave rođendan:

Kolompár Zsanett - 1.2

Kalmár Kevin - 3.4


Sutra je 18.01.2019.

 Sledeći učenici će slaviti rođendan:

Hodi Teodora - 2.1

Bartusz Árpád - 2.3

ZAHVALJUJEMO SE NA PRUŽENOJ PAŽNJI. VI STE 709862. POSETILAC. 2009-2017 © OŠ 'Šamu Mihalj' - Bačko Petrovo Selo