PRIMER DOBRE PRAKSE INKLUZIVNOG OBRAZOVANJA - PRIMER DOBRE PRAKSE INKLUZIVNOG OBRAZOVANJA
 


skola@samubps.edu.rs
   
.
.

BALASSI INTÉZET


BETHLEN GÁBOR ALAP


OPŠTINA BEČEJ
ÓBECSE KÖZSÉG


POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, UPRAVU I NACIONALNE ZAJEDNICE


ČEPOM DO OSMEHA 

02.07.
2018.
PRIMER DOBRE PRAKSE INKLUZIVNOG OBRAZOVANJA NAZAD


Na osnovu objavlјenog javnog poziva, Mreži podrške inkluzivnom obrazovanju stiglo je 45 prijava. Postupak selekcije dospelih primera odvijao se u dve faze.

U prvoj fazi šest imenovanih članova Mreže pregledalo je po 7–8 primera i ocenilo ih prema zadatim kriterijumima. Na osnovu ove procene, u prvoj fazi odabrana su 24 primera dobre prakse koja su ušla u uži izbor za nagrade i objavlјivanje na sajtu MIO (Mreža podrške inkluzivnom obrazovanju).

U drugoj fazi selekcionu komisiju činile su tri članice: Ana Prodanović, predstavnica UNICEF-a, Gordana Cvetković, predstavnica MPNTR i Milena Jerotijević, predstavnica MIO. Od 24 primera koji su ušli u uži izbor za nagradu, izabrano je 6 primera. Takođe, u drugoj fazi selekcije, predloženo je još 23 primera za objavlјivanje na web stranici Mreže podrške inkluzivnom obazovanju.

Kriterijumi na osnovu kojih je izvršena procena su sledeći:

- iz opisa se vidi da je proces inkluzije kontinuiran;
- jasno su prikazani nedvosmisleni efekti u napredovanju deteta/učenika;
- jasno se vidi uklјučenost i druge dece/učenika, odnosno, aktivnosti se tako planiraju da u njima svi istovremeno učestvuju;
- primer je instruktivan, opisan tako da drugi iz njega mogu da uče;
- primer prikazuje podršku za uklјučivanje i napredovanje deteta/učenika u redovnom obrazovnom sistemu;
- prikaz deteta/učenika je objektivan, sa stavom prihvatanja i uvažavanja;
- prepoznaju se jake strane i interesovanja u cilјu jačanja samopouzdanja učenika;
- postoji promišlјeno i cilјano izgrađivanje odnosa poverenja, uz uvažavanje svakog napora i vrednovanje i najmanjeg napretka deteta/učenika;
- identifikovana su područja u kojima je potrebna dodatna podrška;
- dobro je osmišlјena i dosledno sprovedena podrška detetu/učeniku, uz primenu sveobuhvatnog pristupa i principa savremene pedagogije;
- planirana podrška (cilјevi i ishodi) omogućava sticanje primenjivih znanja i veština i doprinosi uklјučivanju deteta/učenika u život zajednice;
- podsticana je vršnjačka podrška i svest o značaju vršnjačkog učenja;
- ostvarivana je dobra saradnja sa roditelјima i drugim osobama koje poznaju učenika;
- vidlјivo je uspotavlјanje pozitivne i saradničke atmosfere među zaposlenima u ustanovi i drugim akterima u lokalnoj zajednici.

Na osnovu navedenih kriterijuma, tročlana komisija jednoglasno je izabrala sledeće autore za najbolje  primere dobre prakse inkluzivnog obrazovanja:

  1. Sanja Novaković, pedagog i Danijela Krsmanović, nastavnica biologije, Požarevac, Ekonomsko-trgovinska škola;
  2. Borko Milošević, nastavnik matematike, Petrovac na Mlavi, OŠ „Bata Bulić“;
  3. Dina Zavarko, učitelјica, Novi Sad, OŠ „Velјko Vlahović“;
  4. Nadežda Čolić, nastavnica matematike, Novi Sad, OŠ „Velјko Vlahović“;
  5. Gordana Pavlović, profesor srpkog jezika i književnosti i Jovan Komlenac, psiholog, Šid, Gimnazija „Sava Šumanović“;
  6. Atila Arpaš, nastavnik matematike, Bačko Petrovo Selo, OŠ „Šamu Mihalј“.

Mreža podrške inkluzivnom obrazovanju (MIO) od maja 2016. godine sprovodi projekat „Unapređivanje obrazovanja u Srbiji kroz jačanje kompetencija Mreže podrške inkluzivnom obrazovanju i drugih zaposlenih za inkluzivno obrazovanje“, u saradnji sa Grupom MOST, a u partnerstvu sa UNICEF-om, Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i uz finansijsku podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju. Cilj projekta je poboljšanje kvaliteta podrške deci koju pružaju obrazovne ustanove i unapređivanje inkluzivnog obrazovanja kroz horizontalno učenje, obuke i edukativni materijal. MIO radi sa decom/učenicima, nastavnicima i roditeljima sa ciljem da obezbedi promociju inkluzivnog obrazovanja, jačanje kapaciteta zaposlenih u obrazovanju, dovoljan broj kompetentnih stručnjaka, osnaženih da pruže kontinuiranu profesionalnu podršku u dostizanju inkluzivnog obrazovanja i organizuje direktnu obuku, savetodavnu i supervizijsku podršku obrazovnim ustanovama i pojedincima.

U okviru projekta, Mreža je od 1. do 2. jula 2018. godine organizovala dvodnevnu obuku „Podrška školama u izradi IOP-a“  (voditeljke obuke su bile Milena Jerotijević i Radmila Gošović), gde su izabrani autori dobili poziv da budu učesnici ovog seminara.

Učesnici obuke bili su članovi MIO koji imaju bogato iskustvo u pružanju podrške obrazovnim ustanovama za rad sa decom, kojima je potrebna dodatna podrška, kao i autori nagrađenih primera dobre prakse. Ukupno je bilo 27 učesnika, i to 11 nastavnika (4 učiteljice i 7 predmetnih nastavnika/ca), 7 stručnih saradnika, 4  prosvetne savetnice, 2 republičke prosvetne inspektorke, predstavnica Inicijative za inkluziju VelikiMali, predstavnica Grupe za obrazovanje manjina, socijalnu inkluziju i zaštitu od nasilja i diskriminacije MPNTR i predstavnica UNICEF-a.

Realizovana obuka je imala za cilj unapređivanje kompetencija članova MIO i koordinatora za IO u ŠU za podršku školama u izradi IOP-a.

Ishodi obuke su:

- učesnici su postavili kriterijume za analizu kvaliteta IOP dokumenta i unapredili veštine procene kvaliteta IOP-a;
- upoznati su sa rezultatima istraživanja analize IOP-a u specijalnim i redovnim školama;
- sagledali su delotvornost saradnje nastavnika i roditelja učenika iz osetljivih grupa u planiranju i realizovanju podrške, a posebno u rešavanju kriznih situacija kod učenika;
- sagledali su važnost uloge nastavnika/škole u iniciranju i održavanju saradnje sa roditeljima;
- unapredili su veštine izrade pedagoškog profila, planiranja mera za otklanjanje fizičkih i komunikacijskih prepreka i plana aktivnosti;
- unapredili su veštine u planiranju časa koji obezbeđuje da svi učenici učestvuju u zajedničkim aktivnostima.

Obuka je realizovana u okviru projekta Unapređivanje obrazovanja u Srbiji kroz jačanje kompetencija Mreže podrške inkluzivnom obrazovanju i drugih zaposlenih za inkluzivno obrazovanje, koji sprovodi Mreža podrške inkluzivnom obrazovanju (MIO) u saradnji sa Grupom MOST, a u partnerstvu sa UNICEF-om, Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i uz finansijsku podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju sa ciljem poboljšanje kvaliteta podrške deci koje pružaju obrazovne ustanove i unapređivanje inkluzivnog obrazovanja kroz horizontalno učenje, obuke i edukativni materijal.

 

ELEKTRIČNA ENERGIJA
BROJ SLIKA: 836
BROJ PREGLEDA: 223693
BROJ POSETIOCA: 152028

OOO
UNESITE TRAŽENI POJAM:


JANUAR/ 2019
PUSČPSN
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
PISMENE PROVERE
   21-01-2019
   82   (MATEMATIKA)
KONTROLNI ZADATAK


   23-01-2019
   71   (SRPSKI JEZIK)
KONTROLNI ZADATAK

   23-01-2019
   82   (SRPSKI JEZIK)
KONTROLNI ZADATAKDanas je 17.01.2019.

 Sledeći učenici slave rođendan:

Kolompár Zsanett - 1.2

Kalmár Kevin - 3.4


Sutra je 18.01.2019.

 Sledeći učenici će slaviti rođendan:

Hodi Teodora - 2.1

Bartusz Árpád - 2.3

ZAHVALJUJEMO SE NA PRUŽENOJ PAŽNJI. VI STE 709765. POSETILAC. 2009-2017 © OŠ 'Šamu Mihalj' - Bačko Petrovo Selo