PYTON PROGRAMIRANJE - KNJIGA ZNANJA
 


skola@samubps.edu.rs
   
.
.

BALASSI INTÉZET


BETHLEN GÁBOR ALAP


OPŠTINA BEČEJ
ÓBECSE KÖZSÉG


POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, UPRAVU I NACIONALNE ZAJEDNICE


ČEPOM DO OSMEHA 

PYTON PROGRAMIRANJE
10.05.2019.Uvod u programiranje Phyton

ONLINE EDITORZADACI

 

1. Pozdravimo korisnika (čiji ime smo prethodno učitali)

ime=input("Vase ime?")

print ("Pozdravljam Vas ",ime)

 

TESTPODACI

Vase ime? Mladen

Pozdravljam Vas Ervin

 

2. Neka promenjiva a ima vrednost 100, a promenjiva b -20

Izračunaj zbir, razliku, proizvod, količnik ovih brojeva

a=100

b=-20

zbir=a+b

razlika=a-b

proizvod=a*b

kolicnik=a/b

print ("Zbir brojeva 100 i -20 je: ",zbir)

print ("Razlika brojeva 100 i -20 je: ",razlika)

print ("Proizvod brojeva 100 i -20 je: ",proizvod)

print ("Kolicnik brojeva 100 i -20 je: ",kolicnik)

TESTPODACI

Zbir brojeva 100 i -20 je: 80

Razlika brojeva 100 i -20 je: 120

Proizvod brojeva 100 i -20 je: -2000

Kolicnik brojeva 100 i -20 je: -5

 

3. Treba učitati 2 broja, zatim izračunati i ispisati njihov zbir, razliku, proizvod i količnik.

a=input("Molim 1. broj: ")

b=input("Molim 2.broj: ")

broj1=int(a)

broj2=int(b)

zbir=broj1+broj2

razlika=broj1-broj2

proizvod=broj1*broj2

kolicnik=broj1/broj2

print ("Zbir brojeva ",broj1, " i ",broj2, " je: ",zbir)

print ("Razlika brojeva ",broj1, " i ",broj2, " je: ",razlika)

print ("Proizvod brojeva ",broj1, " i ",broj2, " je: ",proizvod)

print ("Kolicnik brojeva ",broj1, " i ",broj2, " je: ",kolicnik)

 

TESTPODACI

Molim 1. broj: 15

Molim 2.broj: -8

Zbir brojeva 15 i -8 je: 7

Razlika brojeva 15 i -8 je: 23

Proizvod brojeva 15 i -8 je: -120

Kolicnik brojeva 15 i -8 je: -1.875

 

4. Izračunaj prosek 3 broja

a=input ("Molim 1. broj: ")

b=input ("Molim 2. broj: ")

c=input ("Molim 3. broj: ")

broj1=int(a)

broj2=int(b)

broj3=int(c)

prosek=(broj1+broj2+broj3)/3

print ("Prosek brojeva je:", prosek)

 

TESTPODACI

Molim 1. broj: 5

Molim 2. broj: 10

Molim 3. broj: 20

Prosek brojeva je: 11.666666666666666

 

5. Napiši program koji će ispisati a) parne, b) neparne brojeve do 20

PARNI BROJEVI

for i in range(2,21,2):

 print (i)

NEPARNI BROJEVI

for i in range(1,21,2):

 print (i)

 

6. Napiši program koji će izračunati zbir i prosek n brojeva

n=int(input("Koliko ima brojeva? "))

zbir=0

for i in range(n):

 k=i+1

 tekst="Molim " + str(k) + ". broj: "

 unos=input(tekst)

 broj=int(unos)

 zbir=zbir+broj

prosek=zbir/n

print ("Zbir brojeva je: ", zbir)

print ("Prosek brojeva je: ", prosek)

 

TESTPODACI

Koliko ima brojeva? 4

Molim 1. broj: 1

Molim 2. broj: 2

Molim 3. broj: 3

Molim 4. broj: 4

Zbir brojeva je: 10

Prosek brojeva je: 2.5

 

7. Napiši program koji će na osnovu godine korisnika pozdraviti

Ako je mlađi od 6 godine onda: Zdravo mali!

Ako ima godina od 6 do 30 (uključujuči i granice), onda: Zdravo mali programer!

Ako je stariji od 30 onda: Pozdrav Kolega!

 

godina=int(input("Broj godina: "))

if godina<6:

 print("Zdravo mali!")

if godina>=6 and godina<=30:

 print("Zdravo mali programer!")

if godina>30:

 print("Pozdrav Kolega!")

 

TESTPODACI

Broj godina: 5

Zdravo klince!

 

Broj godina: 30

Zdravo mali programer!

 

Broj godina: 31

Pozdrav Kolega!

 

8. Napiši program, koji će na osnovu unetog broja odrediti, da li je broj paran ili neparan

broj=int(input("Unesi jedan broj: "))

if broj % 2 == 0:

 print("Broj ", broj, " je PARAN!")

if szam % 2 == 1:

 print("Broj ", broj, " je NEPARAN!")

 

TESTPODACI

Unesi jedan broj: 18

Broj 18 je PARAN!

 

Kerek egy szamot: 25

Broj 25 je NEPARAN!

 

9. Na osnovu unetog broja, odrediti da li je broj deljiv sa 2, 3, 5

 

broj=int(input("Unesite broj: "))

if broj % 2 == 0:

 print("Broj", broj, "je deljiv sa 2!")

else:

 print("Broj", broj, "nije deljiv sa 2!")

if broj % 3 == 0:

 print("Broj", broj, "je deljiv sa 3!")

else:

 print("Broj", broj, "nije deljiv sa 3!")

if broj % 5 == 0:

 print("Broj", broj, "je deljiv sa 5!")

else:

 print("Broj", broj, "nije deljiv sa 5!")

 

TESTPODACI

Unesite broj: 18

Broj 18 je deljiv sa 2!

Broj 18 je deljiv sa 3!

Broj 18 nije deljiv sa 5!

 

10. Na osnovu unete brojeve odrediti koji je veći (jednaki)

REŠENJE:

broj1=int(input("Unesite prvi broj: "))

broj2=int(input("Unesite drugi broj: "))

if broj1==broj2:

 print("Brojevi su jednaki")

if broj1>broj2:

 print("Broj", broj1, "je veći")

if broj1<broj2:

 print("A", broj2, " je veći ")

 

REŠENJE

broj1=int(input("Unesite prvi broj: "))

broj2=int(input("Unesite drugi broj: "))

if broj1==broj2:

 print("Brojevi su jednaki")

else:

  if broj1>broj2:

  print("Broj", broj1, "je veći")

  else:

  print("Broj", broj2, "je veći")

 

 

TESTPODACI

Unesite prvi broj: 120

Unesite drugi broj: 45

Broj 120 je veći

 

Unesite prvi broj: 45

Unesite drugi broj: 99

Broj 120 je veći

 

Unesite prvi broj: 50

Unesite drugi broj: 50

Brojevi su jednaki
 
A NEDELJA
PON-SRE-PET
52A, 52B, 53A, 53B
UTO-ČET
62A, 62B, 63A, 63B
JANUAR/ 2021
PUSČPSN
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
PISMENE PROVERE
   26-01-2021
   52A   (MATEMATIKA)
PISMENI ZADATAK

   26-01-2021
   52B   (MATEMATIKA)
PISMENI ZADATAK

   26-01-2021
   53A   (MATEMATIKA)
PISMENI ZADATAK

   26-01-2021
   53B   (MATEMATIKA)
PISMENI ZADATAK


ZAHVALJUJEMO SE NA PRUŽENOJ PAŽNJI. VI STE 1. POSETILAC. 2009-2020 © OŠ 'Šamu Mihalj' - Bačko Petrovo Selo