HARDVER RAČUNARA - KNJIGA ZNANJA
 


skola@samubps.edu.rs
   
.
.

BALASSI INTÉZET


BETHLEN GÁBOR ALAP


OPŠTINA BEČEJ
ÓBECSE KÖZSÉG


POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, UPRAVU I NACIONALNE ZAJEDNICE


ČEPOM DO OSMEHA 

HARDVER RAČUNARA
16.09.2019.RAČUNARSKI SISTEM: ulazne jedinice -> obrada -> izlazne jedinice

DELOVI RAČUNARSKOG SISTEMA: kućište, monitor, tastatura, miš, zvučnik, štampač

Kućište sadrži: napajanje, matičnu ploču, optičke uređaje, spolјašnju memoriju (tvrdi disk), kablove

MATIČNA PLOČA - Matična ploča služi za povezivanje svih računarskih elemenata.

Glavni delovi: procesor, memorija, naponski konektor, PCI slotovi, AGP/PCI-express slotovi, razni priklјučci (mreža, USB, zvuk, video, tastatura, miš)

PROCESOR - Procesor je glavni deo (mozak) računara. Služi za kontrolisanje svih računarskih uređaja. Brzina se meri u MHZ (megahercima). Današnji procesori imaju 3-4000 MHZ. Glavni proizvođači procesora: Intel i AMD

MEMORIJA - Memorija služi za čuvanje podataka. Razlikujemo ROM i RAM memoriju.

ROM (Read-only memory ) - memorija iz koje se podaci mogu samo čitati. RAM (Random Access Memory)  memorija čijem sadržaju se može pristupiti po bilo kom redoslijedu. RAM je još karakterističan po tome što se kod ove

vrste memorije podaci mogu ne samo čitati, već i zapisivati.

Večičina se meri u bajtovima i u većim jedinicama. 1 bajt služi za čuvanje 1 znaka (A, 1, *).

Veće jedinice su: 1 KB (KILOBAJT) = 1024 B, 1 MB (MEGABAJT) = 1024 KB, 1 GB (GIGABAJT) = 1024 MB, 1 TB (TERABAJT) =1024 GB

HARD DISK - Tvrdi ili čvrsti disk (engl. hard disk - hard disk) je vrsta sekundarne memorije. Podaci se snimaju magnetnim putem, u koncentričnim krugovima (cilindrima) na površini tvrdih okruglih ploča. Hard disk služi za trajno čuvanje podataka.

Mogu biti interni (unutrašnji) i eksterni (spolјašnji). Kapacitet tvrdih diskova se meri u MB, GB, TB. Današnji hard diskovi imaju 160-500GB.(Na hard disk od 500 GB može da stane otprilike 110 DVD filma).

Fleš memorija se koristi tamo gde je bitno da su podaci snimlјeni na fizičko što manjem mediju (mp3 plejeri, USB stikovi itd.)

CD

Kompakt disk (skraćeno CD, engl. Compact disc) je optički medijum za čuvanje digitalnih podataka.

Kapacitet kompakt diska može biti 650, 700 i 800 megabajta. Razlikujemo sledeće tehnologije:

CD – R – samo za čitanje, CD – RW – i za čitanje i za pisanje (piši/briši)

DVD

Digital video disk  (skraćeno DVD) je nosilac podataka, optički drajv dosta većeg kapaciteta nego njegov prethodnik, CD Korišćene tehnologije DVD – R – samo za čitanje (Kapacitet 4,7 GB), DVD – RW – i za čitanje i za pisanje (piši/briši),

DVD – R – DL Dvoslojni DVD (Kapacitet 8,5 GB)

 

ULAZNE JEDINICE

TASTATURA

Tastatura je periferni uređaj računarskog sistema napravlјen po ugledu na pisaću mašinu. Služi kako za unos teksta, brojeva i znakova tako i za kontolu operacija. Specijalni tasteri: Shift, Caps Lock, Tab , Enter, Backspace, Ctrl, Alt

RAČUNARSKI MIŠ

Miš je spolјašnji uređaj za unos podataka računara, jedan od sastavnih delova današnjeg stonog računara i funkcija mu je da se pomoću njega pomera kursor na ekranu monitora. Tipovi: -mehanički (miš sa kuglom), -sa točkićima –optički, -trackball (okrenuti miš)

SKENER - Skener je ulazni uređaj koji fizičku sliku (fotografija, tekst, rukopis, ili neki predmet) pretvara u digitalnu sliku.

WEB KAMERA - Web kamera je vrsta video kamere koja se direktno spaja na računar u svrhe prenošenja video signala preko interneta. Većinom se koristi za prenošenje video konferencija, te za uspostavu vizuelnog kontakta kod razgovora preko interneta.

MIKROFON - Mikrofon (engl. Microphone) je električni pretvarač koji pretvara zvuk u električni signal

DžOJSTIK (en. joystick) je računarski periferni uređaj, pomoću kojeg se vrši upravlјanje.

 

IZLAZNE JEDINICE

MONITOR

Monitor, displej ili prikaz je izlazni uređaj koji prikazuje računarske signale kao sliku koju korisnik vidi.

Rezolucija je izražena u brojevima piksela koji se nalaze u horizontalnim i vertikalnim  linijama monitora, npr. 1024x768, 1280x1024, 1440x900(WIDE), 1920x1080 – HD.

Veličina ekrana - se meri u inču, neke poznatije veličine su: 15", 17", 19", 21", 22".

ŠTAMPAČ

Štampač (printer) je uređaj koji na neki materijal, poput papira, pravi fizičku kopiju nekog dokumenta ili slike koja je u elektronskoj formi, odnosno u računaru.

Vrste printera: - Linijski (matrix) štampač, - tintni inkjet štampač, - laserski štampač

PLOTER - Ploter iscrtava sliku pokretanjem pera preko površine papira na proizvolјan način.

PROJEKTOR - Pod pojmom projektora se misli na uređaj koji se koristi za projekciju slike na odgovarajuću površinu

INTERAKTIVNA TABLA

Interaktivna tabla je informacioni i komunikacioni uređaj, koji pomoću softvera i računara omogućuje interaktivni rad na unapred definisanom prostoru (tabla, zid, ravna površina).


PRILOG

 hardver_racunara.pdf
 hardversr2013.pptx
 


 


 


 

 
A NEDELJA
PON-SRE-PET
52A, 52B, 53A, 53B
UTO-ČET
62A, 62B, 63A, 63B
NOVEMBAR/ 2020
PUSČPSN
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
PISMENE PROVERE
   26-11-2020
   81   (MATEMATIKA)
KONTROLNI ZADATAK

   26-11-2020
   51   (SRPSKI JEZIK)
KONTROLNI ZADATAK

   26-11-2020
   62A   (SRPSKI JEZIK)
PISMENI ZADATAK

   26-11-2020
   63A   (MATEMATIKA)
KONTROLNI ZADATAK

   26-11-2020
   63B   (MATEMATIKA)
KONTROLNI ZADATAK

   26-11-2020
   61   (BIOLOGIJA)
KONTROLNI ZADATAK

   26-11-2020
   71   (BIOLOGIJA)
KONTROLNI ZADATAK


   27-11-2020
   52A   (MATEMATIKA)
KONTROLNI ZADATAK

   27-11-2020
   52B   (MATEMATIKA)
KONTROLNI ZADATAK

   27-11-2020
   53A   (MATEMATIKA)
KONTROLNI ZADATAK

   27-11-2020
   53B   (MATEMATIKA)
KONTROLNI ZADATAK

   27-11-2020
   82   (MATEMATIKA)
KONTROLNI ZADATAK

   27-11-2020
   83   (MATEMATIKA)
KONTROLNI ZADATAK


   30-11-2020
   62B   (ENGLESKI JEZIK)
PISMENI ZADATAK

   30-11-2020
   51   (BIOLOGIJA)
KONTROLNI ZADATAK

   30-11-2020
   82   (ENGLESKI JEZIK)
PISMENI ZADATAK

   30-11-2020
   83   (ENGLESKI JEZIK)
PISMENI ZADATAK


   01-12-2020
   53B   (SRPSKI JEZIK)
PISMENI ZADATAK

   01-12-2020
   52A   (ENGLESKI JEZIK)
PISMENI ZADATAK

   01-12-2020
   52B   (ENGLESKI JEZIK)
PISMENI ZADATAK


   02-12-2020
   51   (ENGLESKI JEZIK)
PISMENI ZADATAK

   02-12-2020
   63A   (ENGLESKI JEZIK)
PISMENI ZADATAK

   02-12-2020
   63B   (ENGLESKI JEZIK)
PISMENI ZADATAK

   02-12-2020
   81   (ENGLESKI JEZIK)
PISMENI ZADATAK


ZAHVALJUJEMO SE NA PRUŽENOJ PAŽNJI. VI STE 1. POSETILAC. 2009-2020 © OŠ 'Šamu Mihalj' - Bačko Petrovo Selo